ПОЛІТИКА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СТУДЕНТІВ УКУ

Витрати Університету на навчання студента на стаціонарних бакалаврських і окремих магістерських освітніх програмах Українського католицького університету в середньому складають еквівалент 3300 доларів США. Враховуючи складний економічний стан в країні, що не дозволяє більшості студентів самотужки повністю покривати витрати на навчання, і бажаючи підтримати належний рівень викладання і навчання в УКУ, передусім завдяки щедрості жертводавців з різних країн і континентів Університет покриває вагому частину інституційних витрат на навчання студента (на окремих програмах – до 80%).

Очікується, що кожен студент УКУ покриє ціну освітньої програми, яка щорічно визначається наказом Ректора. Проте, не кожній родині під силу оплатити навіть цю суму. Це спонукало Університет до створення Фонду фінансової підтримки студентів УКУ (надалі – Фонд), звідки надається фінансова підтримка, що повністю або частково покриває витрати на навчання студента. Крім того, всі студенти дипломних програм отримують певну знижку на харчування в їдальнях УКУ (напр. у 2019-20 навчальному році розмір знижки у Трапезній УКУ в університетському містечку на вул. Козельницькій становив 50%).

Фонд формується впродовж року на наступний навчальний рік. Кожна освітня програма може збирати кошти, які формують фонд фінансової підтримки для своїх студентів. Фонд формується з благодійних внесків, які надходять від приватних жертводавців з України, Австралії, Великобританії й інших країн, а також через Українську католицьку освітню фундацію в США, Канаді та Великобританії. При надходженні коштів до Фонду збирається інформація про розмір отриманих коштів, умови жертводавця щодо студента-одержувача знижки на навчання та умови звітування.

Знижки (академічні та соціальні) розподіляються Комісією з питань фінансової підтримки студентів УКУ (далі – Комісія), склад якої визначає перший проректор УКУ і затверджує ректор своїм наказом. За посадою до складу Комісії входять перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи, заступник першого проректора, декани факультетів, керівник відділу студентського життя, представник відділу розвитку, представник фінансового відділу, представник відділу рекрутингу абітурієнтів і представник Уряду студентів УКУ. Завданням Комісії є відібрати кандидатів на отримання знижки і забезпечити виконання політики фінансової підтримки студентами і Університетом.

Кожен студент, який отримує знижку на навчання зобов’язується виконувати місію УКУ та брати активну участь в науковому, духовному і громадському житті. Умовою отримання будь-якої знижки є підписання і дотримання умов Меморандуму про участь у програмі фінансової підтримки для студентів УКУ (надалі – Меморандум).

Комісія через представника відділу розвитку повідомляє жертводавців про рекомендованих для отримання знижки кандидатів. Подальша комунікація між студентом і жертводавцем, яка включає написання подячного листа, привітальних листівок з нагоди Різдва і Великодня, короткого підсумку про академічні успіхи за рік та ін., здійснюється через представника відділу розвитку.

Кількість знижок залежить від фінансової спроможності програми і надається відповідно до сформованого рейтингу за результатами конкурсу.

Оплата за навчання здійснюється посеместрово та не може ділитися на менші суми при оплаті.

Кожна програма, що надає соціально-академічну знижку проводить конкурс на отримання такої знижки до початку прийому заяв на вступ.

Усі студенти, які отримують знижки в УКУ, на запит Університету долучаються до служіння на кампусі в УКУ, присвячуючи волонтерству 20 год у семестр у відділах чи підрозділах УКУ, або на факультетах.

Студент, який отримував академічну знижку в оплаті за навчання, мав перерву у навчанні у зв'язку із академічною відпусткою не більше 1 академічного року, до початку семестру, з якого продовжуватиме навчання, може подавати заяву до Комісії з питань фінансової підтримки студентів УКУ з проханням про надання знижки. До заяви слід долучити Звіт за попередній період про виконання місії УКУ та дотримання умов, зазначених у Меморандумі про участь у програмі фінансової підтримки студентів УКУ.

Політика фінансової підтримки студентів УКУ_2021

Детальніше про знижки за роками вступу можна ознайомитись нижче: