Стипендії для вступників на бакалаврські програми (Вступники 2018 року)

Повний текст стипендійної політики УКУ 2018-2019 та наказ про її затвердження.

Правило 10%: Якщо Ти вважаєш, що освіта в УКУ для Тебе, будь готовий заплатити за неї принаймні 10% від передбаченого програмою внеску студента за навчання.

Академічні стипендії «Річна Плюс» і «Річна» передбачають декілька етапів конкурсного відбору кандидатів серед абітурієнтів бакалаврських програм: (1) електронна заявка на участь в академічному конкурсі на отримання стипендії відповідно до освітньої програми, (2) онлайн-тестування, (3) тестування в Університеті, (4) співбесіда. Необхідною умовою отримання стипендії є високі показники ЗНО.

Етап 1.  Електронна заявка для участі в академічному конкурсі на отримання стипендії та онлайн-тестування. Від 20 лютого до 21 квітня 2018 року кандидати можуть заповнити заявку та пройти онлайн-тестування. Вірно заповнена заявка є реєстраційною формою для участі в академічному конкурсі. Зареєстровані кандидати отримують доступ до онлайн-тестування. Програму онлайн-тестування розробляє кожна освітня програма відповідно до очікуваного профілю вступника.

Етап 2. Тестування в Університеті. На тестування запрошують відібраних кандидатів за результатами онлайн-тестування. Тестування проводиться у першій половині травня 2018 року.

Етап 3. Співбесіда. Керівники освітніх програм запрошують відібраних кандидатів за результатами тестування й оцінки мотиваційного листа, який кандидат пише на одну з обраних тем із запропонованого Університетом переліку (250-500 слів). Співбесіда проводиться у травні-червні 2018 року.

За результатами розгляду електронної заявки і онлайн-тестування, тестування в УКУ і співбесіди, а також показників ЗНО, Комісія з відбору приймає остаточне рішення щодо визначення списку кандидатів на отримання академічних стипендій. До 30 червня 2018 року всі кандидати отримають повідомлення щодо результатів відбору.

УВАГА!

 • Абітурієнт може подавати електронну заявку як на академічну, так і соціальну стипендію (за умови відповідності соціальним критеріям). Залежно від результатів відбору, відібраний на стипендію кандидат може отримувати лише академічну або соціальну стипендію (принцип «або-або»).
 • Окрім реєстрації на стипендію, вступник має зареєструватися на вступ через свій електронний кабінет в системі ЄДЕБО. Реєстрація на участь в конкурсі на отримання стипендії НЕ є підставою для допуску абітурієнта до участі в конкурсі для вступу в УКУ.
 • Подання електронної заявки на стипендію чи перемога у конкурсі на отримання стипендії не дає права на зарахування студентом в Університет. Для зарахування абітурієнт має бути рекомендованим до вступу до Університету згідно з Правилами прийому в УКУ.
 • Якщо абітурієнта, який/яка претендує на отримання стипендії, рекомендовано до зарахування в УКУ в першій хвилі, то він/вона має подати оригінали документів у Приймальну комісію до 4 серпня 2018 року (12.00 год.). Якщо такого абітурієнта рекомендовано до зарахування у другій хвилі, то він/вона має подати оригінали документів у Приймальну комісію до 7 серпня 2018 року (18.00).

Кількість стипендій «Річна Плюс» – 30 (не більше, ніж 3 на освітню програму)

Для вступників на бакалаврські освітні програми академічна стипендія «Річна Плюс» покриває 90% внеску студента (ціни освітньої програми) за 1-ий рік навчання, 75% – за 2-ий, 50% – за 3-ій, 30% – за 4-ий (за умови виконання вимог зі збереження стипендії). Стипендія також покриває оплату за проживання в Колегіумі протягом навчального року за умови зарахування на однорічну формаційну програму в Колегіумі УКУ. Розмір коштів, які стипендіатові нараховують для покриття витрат на харчування, книжки чи транспорт, визначається наказом ректора та становить не менше 1000 грн. на місяць (до оподаткування). Ці кошти виплачуються протягом 10 навчальних місяців у році і не більше двох років за умови збереження стипендії.

Критерії отримання стипендії:

Для академічної стипендії «Річна Плюс» сертифікат ЗНО з «профільного»[1] предмету повинен бути більше-рівно 190 балів, а бали 2-х інших сертифікатів ЗНО мають бути більше-рівно 185 балів. Або ж конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи, становить не менше 182/200 балів.

Умови отримання стипендії:

 • заповнити та надіслати електронну заявку на отримання стипендії;
 • пройти три етапи конкурсного відбору;
 • досягати високих показників ЗНО, результатів вступних іспитів (для абітурієнтів, які вступають за особливими умовами);
 • підписати і дотримуватися Меморандуму про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів освітніх програм УКУ.

Умови збереження стипендії:

Академічна стипендія «Річна Плюс» надається на один рік. При досягненні високих показників у навчанні – середній бал[2] 90/100 і вище за підсумками попереднього навчального року і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин), виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму, стипендіат може отримувати академічну стипендію «Річна Плюс» протягом кожного наступного року навчання.

Кожного року студент, який претендує на збереження стипендії повинен:

 • подати електронну заявку на отримання стипендії;
 • написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ;
 • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
 • періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;
 • подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Причини втрати стипендії:

Якщо студент набирає за підсумками річного навчання менше 90/100 балів, чи протягом навчального року отримує талон на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин), то він/вона втрачає можливість отримувати академічну стипендію «Річна Плюс».

Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 75/100, студент втрачає право на безоплатне проживання в Колегіумі і отримання додаткових коштів для покриття витрат на харчування, книжки чи транспорт.

Що після втрати стипендії:

Якщо за підсумками річного навчання середній бал студента складає 85-90/100 балів і він/вона дотримується умов Меморандуму та інших умов збереження стипендії, студент може отримати академічну стипендію «Річна» на наступний навчальний рік. Повернення до отримання Академічної стипендії «Річна Плюс» не передбачене.

[1] «Профільним» вважається предмет, який, згідно з Правилами прийому в УКУ, має найвищий коефіцієнт при вступі на дану спеціальність.

[2] Середній бал обчислюється за формулою: , де К – кредити, Б – бали, отримані за всі семестрові форми контролю (екзамен, залік). В обчисленні враховується успішність впродовж осіннього та весняного семестрів

Кількість стипендій «Річна» – 40 (не більше, ніж 4 на освітню програму)

Для вступників на бакалаврські освітні програми академічна стипендія «Річна» покриває 90% внеску студента (ціни освітньої програми) за 1-ий рік навчання, 75% – за 2-ий, 50% – за 3-ій, 30% – за 4-ий (за умови виконання вимог зі збереження стипендії).

Критерії отримання стипендії:

Для академічної стипендії «Річна» сертифікат ЗНО з «профільного» предмету повинен бути більше-рівно 185 балів, а бали 2-х інших сертифікатів ЗНО мають бути більше-рівно 180 балів. Або ж конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи повинен становити не менше 172/200 балів.

Умови отримання стипендії:

 • заповнити та надіслати електронну заявку на отримання стипендії;
 • пройти три етапи конкурсного відбору;
 • досягати високих показників ЗНО, результатів вступних іспитів (для абітурієнтів, які вступають за особливими умовами);
 • підписати і дотримуватися Меморандуму про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів освітніх програм УКУ.

Умови збереження стипендії:

Академічна стипендія «Річна» надається на один рік. За умови високих показників у навчанні – середній бал 85/100 і вище за підсумками попереднього навчального року і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин), виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму стипендіат може отримувати академічну стипендію «Річна» протягом кожного наступного року навчання.

Кожного року студент, який претендує на збереження стипендії повинен:

 • подати електронну заявку на отримання стипендії;
 • написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ;
 • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
 • періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;
 • подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Причини втрати стипендії:

Якщо студент набирає за підсумками річного навчання менше 85/100 балів, чи протягом навчального року отримує талон на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин), то він/вона втрачає можливість далі отримувати академічну стипендію «Річна».

Кількість стипендій «Рейтингова» – кожен вступник, який виконує умови надання стипендії

Для вступників на бакалаврські програми академічна стипендія «Рейтингова» покриває 30% внеску студента (ціни освітньої програми) за 1-ий рік навчання, 30% – за 2-ий, 30% – за 3-ій, 30% – за 4-ий (за умови виконання вимог зі збереження стипендії).

Критерії отримання стипендії:

Бал з «профільного» предмету має бути не менший ніж той, що обумовлює приналежність до 5% найкращих по Україні вступників за результатами ЗНО з «профільного» предмету. Його визначає Університет за офіційними зведеними показниками ЗНО за попередній рік.

Умови отримання стипендії:

Для отримання академічної стипендії «Рейтингова» вступник повинен пройти співбесіду і мати високі бали ЗНО. У 2018-19 навчальному році бал сертифікату ЗНО з «профільного» предмету повинен бути не менший за бали, вказані в таблиці, а бали 2-х інших сертифікатів ЗНО мають бути більше-рівно 180. Вступник має підписати і дотримуватися Меморандуму про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів освітніх програм УКУ.

Спеціальність (бакалаври) Предмет ЗНО (Профільний) Бал (Профільний)
Богослов’я українська мова та література 190
Історія та археологія історія України 183
Культурологія історія України 183
Соціальна робота українська мова та література 190
Соціологія історія України 183
Філологія українська мова та література 190
Психологія біологія 183
Комп’ютерні науки та інформаційні технології математика 188
Системний аналіз математика 188
Політологія іноземна мова 190

 

Умови збереження стипендії:

Академічна стипендія «Рейтингова» надається на один навчальний рік. За умови високих показників у навчанні – середній бал 85/100 і вище за підсумками попереднього навчального року і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин), виконання місії УКУ і участі в громадській діяльності, а також дотримання Меморандуму, стипендіат може отримувати стипендію протягом кожного наступного року навчання.

Кожного року студент, який претендує на збереження стипендії повинен:

 • подати електронну заявку на отримання стипендії;
 • написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ;
 • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
 • періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;
 • подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Причини втрати:

Якщо студент набирає за підсумками річного навчання менше 85/100 балів, чи протягом навчального року отримує талон на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин), то він/вона втрачає можливість надалі отримувати академічну стипендію «Рейтингова».

Критерії отримання:

Академічну стипендію «Мотиваційну» у 2018-19 навчальному році можуть отримати до п’яти студентів з другого по четвертий курси на кожній з освітніх бакалаврських програм, хто за рейтингом успішності за результатами попереднього навчального року посідає від першого по п’яте місце, бере участь в реалізації місії Університету та виявляє активність у науковому, духовному і громадському житті.

Умови отримання:

Середній бал за попередній рік навчання студента має бути 85/100 і вище (за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин). Якщо ці місця посідають студенти, які вже мають академічні «перехідні» стипендії, то на даному курсі ця стипендія не призначається. Після визначення рейтингу академічної успішності, студент, який претендує на отримання мотиваційної стипендії, має подати електронну заявку на отримання стипендії і написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ. Студент повинен підписати і дотримуватися Меморандуму про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів освітніх програм УКУ. Мотиваційна стипендія не може перевищувати розмір академічної стипендії, яку отримують студенти на відповідному році навчання (не більше 75% від ціни освітньої програми – за 2-ий рік навчання, 50% – за 3-ій, 30% – за 4-ий).

Умови збереження:

Академічна стипендія «Мотиваційна» надається на один навчальний рік. За умови високих показників у навчанні, виконання місії УКУ, участі в громадській діяльності і відповідності критеріям та умовам мотиваційної стипендії, дотримання Меморандуму про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів освітніх програм УКУ студент може подавати заявку на отримання мотиваційної стипендії на наступний навчальний рік. Для цього він/вона має вчасно подати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті за минулий навчальний рік і в разі потреби висловити письмову подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі.

Кількість стипендій для вступників УКУ (разом на бакалаврські і магістерські програми) – 40.

Критерії отримання:

Соціальна стипендія може надаватися вступникам на бакалаврські освітні програми, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, не мають можливості самостійно оплатити навчання і не можуть заробити всі необхідні кошти власною працею.

Серед підстав для розгляду кандидатів на отримання соціальної стипендії можуть бути: 1) сироти, чи діти, позбавлені батьківського піклування;

2) напівсироти;

3) люди з особливими потребами, інваліди 1 і 2 груп;

4) особи з багатодітних родин (більше 3 неповнолітніх дітей);

5) особи, які мають власних дітей;

6) особи, чиї батьки беруть участь в АТО чи були учасниками АТО;

7) особи з малозабезпечених сімей;

8) одночасне навчання членів однієї сім’ї (батьки, діти, рідні сестри і/чи брати) на освітніх бакалаврських програмах УКУ за денною формою навчання.

Соціальна стипендія може покривати від 50% до 100% внеску студента за рік чи семестр навчання, а також оплату за проживання в Колегіумі УКУ у разі зарахування на формаційну програму Колегіуму. Кандидатів на отримання соціальної стипендії визначає Стипендійна комісія. Комісія встановлює розмір стипендії залежно від гостроти матеріальної потреби вступника і наявності доступних коштів. Соціальні стипендії можуть розподілятися нерівномірно між освітніми програмами залежно від гостроти матеріальних потреб та успішності вступників. Кожен кандидат на соціальну стипендію повинен подати розширене обґрунтування потреби у стипендії і матеріального становища своєї родини з наданням всієї доступної підтверджувальної інформації.

Усі сироти, які навчаються в УКУ, звільнені від оплати за навчання.

Умови отримання стипендії:

 • заповнити анкету і надіслати електронну заявку на отримання стипендії;
 • написати мотиваційний лист з розширеним обґрунтуванням потреби у стипендії;
 • пройти співбесіду;
 • підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів освітніх програм УКУ;
 • досягати високих показників ЗНО чи у навчанні в УКУ;
 • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
 • періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;
 • подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Для вступників на бакалаврські освітні програми конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи, повинен становити не менше 165/200 балів.