ЗНИЖКИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ У 2019 р.

Знижки академічна «Річна Плюс» і «Річна» передбачають декілька етапів конкурсного відбору кандидатів серед абітурієнтів бакалаврських програм: (1) електронна заявка на участь в академічному конкурсі на отримання знижки відповідно до освітньої програми, (2) онлайн-тестування, (3) тестування в Університеті, (4) співбесіда. Необхідною умовою отримання знижки є високі показники ЗНО.   Етап 1. Електронна заявка для участі в академічному конкурсі на отримання знижки та онлайн-тестування. Від 20 лютого до 21 квітня 2019 року кандидати можуть заповнити заявку та пройти онлайн-тестування. Вірно заповнена заявка є реєстраційною формою для участі в академічному конкурсі. Зареєстровані кандидати отримують доступ до онлайн-тестування. Програму онлайн-тестування розробляє кожна освітня програма відповідно до очікуваного профілю вступника.   Етап 2. Тестування в Університеті/написання есею на запропоновану тематику. На тестування запрошують відібраних кандидатів за результатами онлайн-тестування. Тестування проводиться у першій половині травня 2019 року.   Етап 3. Співбесіда. Керівники освітніх програм запрошують відібраних кандидатів за результатами тестування й оцінки мотиваційного листа, який кандидат пише на одну з обраних тем із запропонованого Університетом переліку (250-500 слів). Співбесіда проводиться у травні-червні 2019 року.   За результатами розгляду електронної заявки і онлайн-тестування, тестування в УКУ і співбесіди, а також показників ЗНО, Комісія з відбору приймає остаточне рішення щодо визначення списку кандидатів на отримання академічних знижок. До 30 червня 2019 року всі кандидати отримають повідомлення щодо результатів відбору. Факультет прикладних наук робить перерозподіл знижок академічних «Річна Плюс» та «Річна» за результатами конкурсного відбору.     УВАГА!
 • Абітурієнт може подавати електронну заявку як на академічну, так і соціальну знижку (за умови відповідності соціальним критеріям). Залежно від результатів відбору, відібраний на отримання знижки кандидат може отримувати лише академічну або соціальну знижку (принцип «або-або»).
 • Окрім реєстрації на отримання знижки, вступник має зареєструватися на вступ через свій електронний кабінет в системі ЄДЕБО. Реєстрація на участь в конкурсі на отримання знижки НЕ є достатньою підставою для допуску абітурієнта до участі в конкурсі для вступу в УКУ.
 • Подання електронної заявки на отримання знижки чи перемога у конкурсі на отримання знижки не дає права на зарахування студента в Університет. Для зарахування абітурієнт має бути рекомендованим до вступу до Університету згідно з Правилами прийому в УКУ.
 • Якщо абітурієнта, який/яка претендує на отримання знижки, рекомендовано до зарахування в УКУ в першій хвилі, то він/вона має подати оригінали документів у Приймальну комісію до 29 липня 2019 року (15.00 год.). Якщо такого абітурієнта рекомендовано до зарахування у другій хвилі, то він/вона має подати оригінали документів у Приймальну комісію до 2 серпня 2019 року (18.00).
 

КІЛЬКІСТЬ ЗНИЖОК «РІЧНА ПЛЮС» – 20 (не більше, ніж 2 на освітню програму)

Для вступників на бакалаврські освітні програми знижка академічна «Річна Плюс» покриває 100% внеску студента (ціни освітньої програми) за 1-ий рік навчання, 50% – за 2-ий, 50% – за 3-ій, 50% – за 4-ий (за умови виконання вимог зі збереження знижки). Знижка також покриває оплату за проживання в Колегіумі протягом навчального року за умови зарахування на формаційну програму в Колегіумі УКУ на першому курсі. У випадку продовження участі у формаційній програмі знижка покриває проживання в Колегіумі не більше двох років. Студентам, яким призначено знижку “Річна Плюс”, наказом ректора встановлюється щомісячна стипендія в розмірі не менше, ніж 1000 грн. на місяць (до оподаткування), яка виплачуються протягом 10 навчальних місяців у році і не більше двох років за умови збереження знижки на навчання.

 

За умови отримання стипендії з інших джерел (напр. президентська стипендія), студент не отримує щомісячну стипендію на навчання від Університету.

 

Критерії отримання знижки:

Для знижки академічної «Річна Плюс» сертифікат ЗНО з «профільного»[1] предмету повинен бути більше-рівно 190 балів, а бали 2-х інших сертифікатів ЗНО мають бути більше-рівно 185 балів. Або ж конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи, становить не менше 188/200 балів.

 

Умови отримання знижки:

 • заповнити та надіслати електронну заявку на отримання знижки;
 • пройти три етапи конкурсного відбору;
 • досягати високих показників ЗНО, результатів вступних іспитів (для абітурієнтів, які вступають за особливими умовами);
 • підписати і дотримуватися Меморандуму.

 

Умови збереження знижки:

Знижка академічна «Річна Плюс» надається на один рік. При досягненні високих показників у навчанні – середній бал[2] 90/100 і вище за підсумками попереднього навчального року і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (крім поважних причин), виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму, студент може отримувати знижку академічну «Річна Плюс» протягом кожного наступного року навчання.

 

Кожного року студент, який претендує на збереження знижки повинен:

 • подати електронну заявку на отримання знижки;
 • написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ;
 • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
 • періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;
 • подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

 

 

Причини втрати знижки:

Якщо студент набирає за підсумками річного навчання менше 90/100 балів, чи протягом навчального року отримує талон на перездачу заліку чи екзамену (крім поважних причин), то він/вона втрачає можливість отримувати знижку академічну «Річна Плюс».

 

Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 75/100, студент втрачає право на безоплатне проживання в Колегіумі і отримання додаткових коштів для покриття витрат на харчування, книжки чи транспорт.

 

Що після втрати знижки:

Якщо за підсумками річного навчання середній бал студента складає 85-90/100 балів і він/вона дотримується умов Меморандуму та інших умов збереження знижки, студент може отримати знижку академічну «Річна» на наступний навчальний рік. Повернення до отримання знижки академічної «Річна Плюс» не передбачене.

 

[1]«Профільним» вважається предмет, який,згідно з Правилами прийому в УКУ, має найвищий коефіцієнт при вступі на дану спеціальність.

[2]Середній бал обчислюється за формулою: ,  де К – кредити, Б – бали, отримані за всі семестрові форми контролю (екзамен, залік). В обчисленні враховується успішність впродовж осіннього та весняного семестрів За наявність усіх оцінок в базі даних і достовірність середнього балу відповідає призначений деканом факультету методист.

Середній бал обчислюється за формулою: , де К – кредити, Б – бали, отримані за всі семестрові форми контролю (екзамен, залік). В обчисленні враховується успішність впродовж осіннього та весняного семестрів

КІЛЬКІСТЬ ЗНИЖОК «РІЧНА» – 30 (не більше, ніж 3 на освітню програму)

Для вступників на бакалаврські освітні програми знижка академічна «Річна» покриває 100% внеску студента (ціни освітньої програми) за 1-ий рік навчання, 50% – за 2-ий, 50% – за 3-ій, 50% – за 4-ий (за умови виконання вимог зі збереження знижки).

 

Критерії отримання знижки:

Для знижки академічної «Річна» сертифікат ЗНО з «профільного» предмету повинен бути більше-рівно 185 балів, а бали 2-х інших сертифікатів ЗНО мають бути більше-рівно 180 балів. Або ж конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи повинен становити не менше 180/200 балів.

 

Умови отримання знижки:

 • заповнити та надіслати електронну заявку на отримання знижки;
 • пройти три етапи конкурсного відбору;
 • досягати високих показників ЗНО, результатів вступних іспитів (для абітурієнтів, які вступають за особливими умовами);
 • підписати і дотримуватися Меморандуму.

 

Умови збереження знижки:

Знижка академічна «Річна» надається на один рік. За умови високих показників у навчанні – середній бал 85/100 і вище за підсумками попереднього навчального року і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (крім поважних причин), виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму студент може отримувати знижку академічну «Річна» протягом кожного наступного року навчання.

 

Кожного року студент, який претендує на збереження знижки повинен:

 • подати електронну заявку на отримання знижки;
 • написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ;
 • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
 • періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;
 • подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

 

 

 

 

Причини втрати знижки:

Якщо студент набирає за підсумками річного навчання менше 85/100 балів, чи протягом навчального року отримує талон на перездачу заліку чи екзамену (крім поважних причин), то він/вона втрачає можливість далі отримувати знижку академічну «Річна».

 

УВАГА!

Студенти, які отримали при вступі знижку академічну «Річна Плюс» або «Річна», при переведенні на іншу програму на старших курсах не зберігають своєї знижки.

 

Середній бал обчислюється за формулою: , де К – кредити, Б – бали, отримані за всі семестрові форми контролю (екзамен, залік). В обчисленні враховується успішність впродовж осіннього та весняного семестрів

 

КІЛЬКІСТЬ ЗНИЖОК «РЕЙТИНГОВА» – кожен вступник, який виконує умови отримання знижки.

 

Для вступників на бакалаврські програми знижка академічна «Рейтингова» покриває 30% внеску студента (ціни освітньої програми) за 1-ий рік навчання.

 

Критерії отримання знижки:

 

Бал одного з визначених Університетом конкурсних предметів має бути не менший ніж той, що обумовлює приналежність до 5% найкращих по Україні вступників за результатами ЗНО. 5%-вий поріг визначає Університет за офіційними зведеними показниками ЗНО за попередній рік.

 

Умови отримання знижки:

Для отримання знижки академічної «Рейтингова» вступник повинен пройти співбесіду і мати високі бали ЗНО. У 2018-19 навчальному році бал сертифікату ЗНО з конкурсного предмету повинен бути не менший за бали, вказані в таблиці (див. нижче), а бали 2-х інших сертифікатів ЗНО мають бути більше-рівно 180. Вступник має підписати і дотримуватися Меморандуму.

 

Спеціальність (бакалаври) Предмет ЗНО для отримання знижки Рейтингової (визначається Університетом)

 

Бал (Профільний)
Богослов’я Історія України 181
Історія та археологія ІсторіяУкраїни 181
Культурологія Історія України 181
Соціальна робота Історія України 181
Соціологія ІсторіяУкраїни 181
Філологія Українська мова та література 189
Психологія Біологія 186
Комп’ютерні науки та інформаційні технології Математика 188
Системний аналіз Математика 188
Політологія Іноземна мова  

189

 

Критерії отримання:

Знижку академічну «Мотиваційна» у 2019-20 навчальному році можуть отримати до п’яти студентів з другого по четвертий курси на кожній з освітніх бакалаврських програм, хто за рейтингом успішності за результатами попереднього навчального року посідає від першого по п’яте місце, бере участь в реалізації місії Університету та виявляє активність у науковому, духовному і громадському житті.

 

Умови отримання:

Середній бал за попередній рік навчання студента має бути 85/100 і вище (за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (крім поважних причин). Якщо ці місця посідають студенти, які вже отримують знижки академічні «Річна Плюс» та «Річна», то на даному курсі ця знижка не призначається.

 

Після визначення рейтингу академічної успішності, студент, який претендує на отримання знижки академічної «Мотиваційна»:

 • має подати електронну заявку на отримання знижки
 • написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ.

 

Студент повинен підписати і дотримуватися Меморандуму. Знижка академічна «Мотиваційна» не може перевищувати розмір знижки академічної «Річної» чи «Річної Плюс», яку отримують студенти на відповідному році навчання (не більше 50% від ціни освітньої програми – за 2-ий рік навчання, 50% – за 3-ій, 50% – за 4-ий).

 

Умови збереження:

Знижка академічна «Мотиваційна» надається на один навчальний рік. За умови високих показників у навчанні, виконання місії УКУ, участі в громадській діяльності і відповідності критеріям та умовам знижки «Мотиваційна», дотримання Меморандуму студент може подавати заявку на отримання знижки «Мотиваційна» на наступний навчальний рік. Для цього він/вона має вчасно подати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті за минулий навчальний рік і в разі потреби висловити письмову подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі.

 

Середній бал обчислюється за формулою: , де К – кредити, Б – бали, отримані за всі семестрові форми контролю (екзамен, залік). В обчисленні враховується успішність впродовж осіннього та весняного семестрів

КІЛЬКІСТЬ ЗНИЖОК ДЛЯ ВСТУПНИКІВ УКУ(на бакалаврські програми)– 40.

 

Критерії отримання:

Знижка «Соціальна» може надаватися вступникам на бакалаврські освітні програми, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, не мають можливості самостійно оплатити навчання і не можуть заробити всі необхідні кошти власною працею.

 

Серед підстав для розгляду кандидатів на отримання знижки «Соціальної» можуть бути:

1) сироти, чи діти, позбавлені батьківського піклування;

2) напівсироти;

3) люди з особливими потребами, інваліди 1 і 2 груп;

4) особи з багатодітних родин (більше 3 неповнолітніх дітей);

5) особи, які мають власних дітей;

6) особи, чиї батьки беруть участь в АТО чи були учасниками АТО;

7) особи з малозабезпечених сімей.

 

Знижка «Соціальна» може надаватися для покриття частини або всього внеску студента за рік чи семестр навчання, а також оплати за проживання в Колегіумі УКУ (не більше 50%) у разі зарахування на формаційну програму Колегіуму. Кандидатів на отримання знижки «Соціальна» визначає Комісія. Вона встановлює розмір знижки залежно від гостроти матеріальної потреби вступника і наявності доступних коштів. Знижки «Соціальна» можуть розподілятися нерівномірно між освітніми програмами залежно від гостроти матеріальних потреб та академічної успішності вступників. Кожен кандидат на знижку «Соціальна» повинен подати розширене обґрунтування матеріального становища і потреби в отриманні знижки своєї родини з наданням всієї доступної підтверджувальної інформації.

 

Умови отримання знижки:

 • заповнити анкету і надіслати електронну заявку на отримання знижки до завершення терміну прийому заяв абітурієнтів в системі ЄДЕБО 22 липня 2019 р.;
 • написати мотиваційний лист з розширеним обґрунтуванням потреби в отриманні знижки;
 • пройти співбесіду;
 • підписати Меморандум;
 • досягати високих показників ЗНО чи у навчанні в УКУ;
 • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
 • періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;
 • подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

 

Для вступників на бакалаврські освітні програми конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи, повинен становити не менше 175/200 балів.