ЗНИЖКИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ У 2020 р.

На отримання академічних та соціально-академічних знижок з Фонду Університету можуть претендувати вступники на магістерські освітні програми з богослов’я, історії й археології, соціальної роботи, права,  журналістики, медіакомунікацій, ерготерапії та фізичної терапії. На отримання знижки «Соціальна» можуть претендувати вступники на магістерські програми з богослов’я, історії й археології, соціальної роботи, журналістики, медіакомунікацій, права, ерготерапії та фізичної терапії, клінічної психології з основами КПТ, клінічної психології з основами ПДТ та управління неприбутковими організаціями. Рішення про надання знижки приймає університетська Комісія. Оплата за навчання здійснюється посеместрово та не може ділитися на менші суми при оплаті.  Кожна програма, що надає соціально-академічну знижку проводить конкурс на отримання такої знижки до початку прийому заяв на вступ.

Надається випускникам бакалаврських програм УКУ, які обрали для продовження навчання магістерську програму УКУ з богослов’я, історії й археології, соціальної роботи, журналістики, медіакомунікацій, ерготерапії та фізичної терапії і виконують відповідні умови.

Знижка покриває 

100% внеску студента (ціни освітньої програми) за навчання на програмі та оплату за проживання в Колегіумі УКУ у разі зарахування на формаційну програму в Колегіумі.

Знижка надається на один рік, але може бути збережена на наступний рік навчання за виконання певних умов.

Умови отримання знижки:

–           Вступник є першим у рейтинговому списку за результатами навчання на своїй бакалаврській освітній програмі.

–           Середній бал студента за навчання на бакалаврській програмі повинен бути більше-рівно 90/100.

–           Оцінка за підсумковий іспит або/і кваліфікаційну роботу на бакалаврській програмі повинна бути більше-рівно 90/100.

–           Вступник повинен увійти в першу 5-ку рейтингової таблиці на обрану магістерську програму УКУ.

–           Вступник повинен виконати усі вимоги до зарахування у встановлений період згідно основного вступу в Правилах прийому УКУ.

–           Вступник повинен підписати Меморандум.

 

Умови збереження знижки:

За умови досягнення високих показників у навчанні, виконання місії УКУ та участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму, студент зберігає знижку академічну «Імені митрополита Андрея Шептицького».

При цьому середній бал за попередній семестр має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (крім поважних причин).

Причини втрати:

Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 85/100, чи студент отримує талон на перездачу заліку чи екзамену (крім поважних причин), то він/вона втрачає право на подальше отримання знижки.

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ ПОВНУ ЗНИЖКУ – 6 (по одному на освітню програму магістратури).

Знижка покриває 

50% або 100% внеску студента (ціни освітньої програми) за навчання на програмі та оплату за проживання в Колегіумі УКУ у разі зарахування на формаційну програму в Колегіумі.

Перерозподіл повних знижок між більшою кількістю вступників відбувається шляхом зменшення знижки на одного вступника (не менше 50%).

Знижка надається на один рік, але може бути збережена на наступний рік навчання за виконання певних умов.

Надання знижок:

Знижка може надаватися на основі конкурсу вступникам на магістерські програми богослов’я, історії й археології, журналістики, медіакомунікацій, права, ерготерапії та фізичної терапії, які закінчили бакалаврські студії поза Галичиною (всі області за винятком Львівської, Тернопільської і Івано-Франківської) і виконують відповідні умови.

 

Умови отримання:

–           Середній бал вступника за навчання на бакалаврській програмі має бути більше-рівно 85/100.

–           Вступник повинен увійти в першу 5-ку рейтингової таблиці на обрану магістерську програму УКУ.

–           Вступник повинен виконати усі вимоги до зарахування у встановлений період згідно основного вступу в Правилах прийому УКУ.

–           Вступник повинен підписати Меморандум.

 

Умови збереження та отримання знижки:

За результатами екзаменаційних сесій, виконання місії УКУ та участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму, студент може зберегти знижку академічну «Зі Сходу на Захід» на наступний рік.

При цьому середній бал за попередній семестр має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (крім поважних причин).

Студент, який отримує дану знижку повинен:

  • за рейтингом успішності за результатами попереднього навчального року посідати від першого по п’яте місце
  • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;

–           періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі.

–           подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Особа, яка не виконує вимоги, втрачає можливість отримати знижку. Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 85/100, студент втрачає право на подальше отримання знижки.

Призначення знижки:

Надається вступникам, які обрали для продовження навчання магістерську програму УКУ з богослов’я та історії й археології і виконують відповідні умови.

Знижка покриває 100% внеску студента (ціни освітньої програми) за навчання на програмах богослов’я та історії й археології.

Знижка зберігається протягом всього періоду навчання на магістерській програмі у разі виконання відповідних умов.

Перерозподіл  повних знижок  між більшою кількістю вступників відбувається шляхом зменшення знижки на одного вступника (не менше 50%).

Знижка надається на один рік, але може бути збережена на наступний рік навчання за виконання певних умов.

 

Умови отримання знижки:

–           Середній бал студента за навчання на бакалаврській програмі повинен бути більше-рівно 90/100.

–           Оцінка за підсумковий іспит на бакалаврській програмі повинна бути більше-рівно 90/100.

–           Вступник повинен увійти в першу 5-ку рейтингової таблиці на обрану магістерську програму УКУ.

–           Вступник повинен виконати усі вимоги до зарахування у встановлений період згідно основного вступу в Правилах прийому УКУ.

–           Вступник повинен підписати Меморандум.

–           Вступник повинен обрати певну ділянку для наукових досліджень ще до початку навчання на магістерській програмі УКУ

–           Вступник повинен надавати допомогу факультету та освітній програмі в асистуванні при підготовці і проведенні навчальних занять та при виконанні інших завдань в межах освітнього процесу.

 

Умови збереження знижки:

За умови досягнення високих показників у навчанні, виконання місії УКУ та участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму, студент зберігає знижку академічну «Наукова».

При цьому середній бал за попередній семестр має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (крім поважних причин).

 

Причини втрати:

Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 85/100, чи студент отримує талон на перездачу заліку чи екзамену (крім поважних причин), то він/вона втрачає право на подальше отримання знижки.

 (У групі до 20 студентів надається 2 знижки , у групі більше 20 студентів – 3 знижки)

Знижка «Магістерська» покриває:

50% або 100% внеску студента (ціни освітньої програми) за навчання на програмах богослов’я, історії й археології, соціальної роботи, права,  журналістики, медіакомунікацій, ерготерапії та фізичної терапії.

Перерозподіл  повних знижок  між більшою кількістю вступників відбувається шляхом зменшення знижки на одного вступника (не менше 50%).

Знижка надається на один рік, але може бути збережена на наступний рік навчання за виконання певних умов.

Умови отримання знижки (при вступі):

  • Серед соціальних підстав для розгляду кандидатів на отримання соціально-академічної знижки та участі у конкурсі можуть бути:
  • 1) сироти, чи діти, позбавлені батьківського піклування;
  • 2) напівсироти;
  • 3) особи з інвалідністю 1 і 2 груп;
  • 4) особи з багатодітних родин (більше 3 неповнолітніх дітей);
  • 5) особи, які мають власних дітей;
  • 6) особи, чиї батьки беруть участь в АТО чи були учасниками АТО;
  • 7) особи з малозабезпечених сімей.

 

–           Знижку отримують вступники, середній бал яких за навчання на бакалаврській програмі становить більше-рівно 85/100.

–           Сумарний рейтинговий бал вступника на магістерську програму за обраною спеціальністю становить більше-рівно 360/400.

–           Вступник повинен подати оригінали документів у Приймальну комісію у встановлений період згідно основного вступу в Правилах прийому УКУ.

–           Вступник повинен підписати Меморандум.

 

Умови збереження та отримання знижки:

За результатами екзаменаційних сесій, який визначається з врахуванням середнього балу та місця в рейтинговому списку, виконання місії УКУ та участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму, студент може отримати знижку соціально-академічну «Магістерська» на наступний рік.

При цьому середній бал за попередній рік має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (крім поважних причин).

Студент, який отримує дану знижку повинен:

–           написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ;

–           вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;

–           періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;

–           подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Особа, яка не виконує вимоги, втрачає можливість отримати знижку. Якщо середній бал за попередній рік складає менше 85/100, студент втрачає право на подальше отримання знижки.

Критерії отримання:

Знижка «Соціальна» може надаватися вступникам на магістерські освітні програми з богослов’я, історії й археології, соціальної роботи, журналістики, медіакомунікацій, права, ерготерапії та фізичної терапії, клінічна психологія з основами КПТ, клінічна психологія з основами ПДТ та управління неприбутковими організаціями, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, не мають можливості самостійно оплатити навчання і не можуть заробити всі необхідні кошти власною працею.

Серед підстав для розгляду кандидатів на отримання знижки «Соціальної» можуть бути:

1) сироти, чи діти, позбавлені батьківського піклування;

2) напівсироти;

3) люди з особливими потребами, особи з інвалідністю 1 і 2 груп;;

4) особи з багатодітних родин (більше 3 неповнолітніх дітей);

5) особи, які мають власних дітей;

6) особи, чиї батьки беруть участь в АТО чи були учасниками АТО;

7) особи з малозабезпечених сімей.

 

Залежно від наявності ресурсів та гостроти соціальної потреби студента, знижка «Соціальна» може надаватися для покриття частини або всього внеску студента за рік чи семестр навчання, а також оплати за проживання в Колегіумі УКУ (не більше 50%) у разі зарахування на формаційну програму Колегіуму. Для отримання знижки на проживання у Колегіумі на 2 рік навчання за наявності відповідних соціальних критеріїв студент повинен заповнити відповідну заявку.

Кандидатів на отримання знижки «Соціальна» визначає Комісія. Вона встановлює розмір знижки залежно від гостроти матеріальної потреби вступника і наявності доступних коштів. Знижки «Соціальна» можуть розподілятися нерівномірно між освітніми програмами залежно від гостроти матеріальних потреб та академічної успішності вступників. Кожен кандидат на знижку «Соціальна» повинен подати розширене обґрунтування матеріального становища і потреби в отриманні знижки своєї родини з наданням всієї доступної підтверджувальної інформації.

Усі сироти, які навчаються в УКУ, звільнені від оплати за навчання.

Умови отримання знижки:

–           заповнити анкету і надіслати електронну заявку на отримання знижки до завершення терміну прийому заяв абітурієнтів в системі ЄДЕБО 22 липня 2020 р.;

–           написати мотиваційний лист з розширеним обґрунтуванням потреби в отриманні знижки;

–           пройти співбесіду;

–           підписати Меморандум;

–           досягати високих показників ЗНО чи у навчанні в УКУ;

–           вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;

–           періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;

–           подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Для вступників на магістерські програми:

–           Середній бал вступника за навчання на бакалаврській програмі повинен становити більше-рівно 80/100.

–           Сумарний рейтинговий бал вступника на магістерську програму за обраною спеціальністю повинен становити більше-рівно 80/100.